Layout af folder

Layout af informationsfolder om industriens fonds hus i Kina

Folderen skulle bruges til uddeling ved åbningen og beskriver arkitekturen og det universitetscampus som huset er en del af. Jeg har layoutet folderen i standard-formatet M65 (10 x 21 cm) og har stået for billedbehandling og repro-arbejde så alle billeder står knivskarpt frem i tryksagen. Designet tager udgangspunkt i den grønne farve fra Industriens Fonds grafiske identitet.

Se eksempler på design og layout af andre typer tryksager:
Layout af flyers
Layout af rapporter
Layout af bøger

Rapport design og layout for Industriens Fond

I ethvert rapport design er det vigtigt at holde et stramt system. Det opnås blandt andet gennem et funktionelt layout der effektivt og klart bærer teksten og konklusionerne frem.

Grafisk design og layout af tryksager

Jeg designer og layouter tryksager i alle afskygninger - fra små brochurer til større hæfter. Her er det et hæfte designet og layoutet for Aalborg Universitet.

Design af flyers

I tidens løb har jeg designet og layoutet adskillige flyers for alt fra advokat-firmaer til Street Mekka, som er et socialt projekt for unge i Københavns Kommune.

Tobias Scheel Mikkelsen · Freelance Grafiker København
Sønder Boulevard 98 · 1720 København V
Tlf. 6165 1613 · tobiasmik@gmail.com